Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROJE YÖNETİMİ

Deneyimli Pacpro proje ekibi, projenizin tasarım aşamasından devreye alınmasına kadar tüm aşamalar için proje yönetimi hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda sistem dizaynı, temel ve detay mühendislik hizmetleri, ihale dökümantasyonu hazırlanması, satın alma, saha hizmetleri, devreye alma ve eğitim hizmetleri dahil çözümler sunmaktadır.

Pacpro proje yönetim hizmetleri sadece aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri kapsar;

Dizayn

Temel Mühendislik


Detay Mühendislik


Proses Otomasyonu


Üretim Zekası


Elektrik Dağıtım ve Pano Çözümleri


Saha Hizmetleri


Kurulum ve Devreye Alma


Satış Sonrası Destek


Dizayn

 • Kontrol Sistem Mimarisi
 • Network Mimarisi
 • Elektrik Dağıtım Sistemi (OG/AG Trafolar, ADP, MCC) Özeti
 • I/O Özet Listesi
 • Elektrik Yük ve Tüketici Özet Listesi

Temel Mühendislik

 • Kavramsal Tasarım Çalışmaları
 • PFD (Proses Akış Diyagramları)
 • P&ID (Piping and Instrumentation) Diyagramları
 • Mühendislik Listeleri (Ekipman Listesi, Vana Listesi, Enstruman Listesi, Hat Listesi etc.)
 • Elektrik, Otomasyon ve Enstrumantasyon tasarım konsept hazırlıkları
 • Otomasyon tasarım konsept hazırlıkları

Detay Mühendislik

 • Satınalmaya esas ekipman spesifikasyonları
 • Elektrik ve sinyal kablo tavalarının 2D/3D yerleşim planları
 • Enstruman 2D/3D yerleşim planlar
 • Otomasyon ve elektrik montaj yerleşim çizim ve dokümanları (P&ID, yerleşim vb.)
 • Detaylı ekipman ve malzeme listesi
 • Tesis otomasyon system tasarımına esas fonksiyonel tanımlamalar
 • Elektrik Pano Dizayn Specifikasyonları (AG ADP, MCC vb.)
 • Single Line Diyagramları
 • Unit & Loop Diyagramları
 • Tesis otomasyon yazılımlarının FAT test prosedürlerinin oluşturulması
 • Elektrik Panoları (ADP, MCC vb.) FAT test prosedürlerinin oluşturulması
 • İş planı ve maliyet kontrolü
 • Tesis Operasyonel Manualleri
 • Eğitim Manualleri
PROJE YÖNETİMİ - Pacpro Otomasyon