Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Farklı disiplinlerdeki becerilere sahip saha hizmetine ihtiyaç duyduğunda, müşterimizin sahadaki iletişim noktası, deneyimli Pacpro saha koordinatörü olacaktır. Saha koordinatörümüz, saha ekibini yönetirken müşteri ve üçüncü taraflarla programları, iletişimi ve raporlamayı da koordine edecektir.

Pacpro üst yönetimi, projenin her aşamasında saha koordinatörü ile iletişim halindedir ve projenin gelişimini gözden geçirir.

Sahada görev alan her bir takım arkadaşımızın iş güvenliği ve çalışan sağlığı konusundaki kurumsal taahütümüzü ve hassasiyetimizi paylaşması, düzenli eğitimlerini alması, kişisel koruyucu ekipmanlara sahip olması ve sahaya özel oryantasyon kazanmasını sağlamak, Pacpro için vaz geçilmez bir ilkedir.

Saha hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır;

  • Devreye alma hizmetleri
  • Elektromekanik montaj işleri
  • Enstruman montajı ve kalibrasyonu
  • Saha denetimi, etüd ve raporlamaları
  • Servis ve bakım anlaşmaları (7/24 destek temelli)
  • Kritik Makin eve Ekipman İzlenmesi